Vanuatu Volleyball Federation-VVF i stap priperem hem fullswing naoia towards Samoa 2019 Pacific Game.
Vanuatu Volleyball Federation i jes go tru bakeken long wan 3-day trening Camp long Le life Resort long tosdei las wik kasem long las Satede mo naoia hemi kontinu blong preparem hem blong save tekem part long Pacific Game we bae i tekem ples long manis July long Samoa.
Afta long wan High performance training long Le life resort wetem wan Australian Consultant mo long eria blong High Performance long Sport Aaron ALSOP, ol player blong beach Volley oli diskaverem wan niu way blong preparation towards 2020 Tokyo Olympic, be oli prepare blong tekem part festaem long Samoa 2019 Pacific Games.
Ol Player blong Volleyball long saed blong Beach mo Indoor volleyball raon long Port Vila, Luganville mo Lenakel oli stap go tru finis long ol training wetem ol representatif blong VVF we oli located long Efate, Santo mo Tanna.