Top sinia kriket pleia blong Vanuatu, Patrick Matauta'ava i tekem wan strong desisen blong dropem plei spot mo putum famli blong hem i kam priority long laef blong hem.
Patrick Matauta'ava i lego kantri mo go wok long Regional Seasonal  Scheme long New Zealand long manis ia.
Pleia konsen i bin part long nasonal tim tok wetem niufala koj blong kriket we i kam long Australia blong oli stat pripea from Pacific Games mo long taem ia nao hemi talem tata long ol tim mate blong hem.
Matauta'ava i wan key pleia blong Vanuatu taem hemi stap kompit long ol rejinol mo intanasonal kriket kompetisen mo absens blong hem i wan big lost long nasonal kriket tim.
Bambae hemi spendem samples long six manis blong wok long farm long New Zealand.