Vanuatu i wantem blong kat wan miting wetem Franis long end blong manis ia blong tokabuat isu blong Matthew mo Hunter aelan.

Hemia folem ripot wan warship blong Franis ibin ko long Matthew mo Hunter aelan ino long taem, mo polishim plague we i stap long tufala aelan ia, mo paintem wan flag blong Franis long ston long tufala aelan ia.

Parliamentary Sekretari long ofis blong Praem Minista, MP Johnny Koanapo i talem se Vanuatu ino lusum faith long ol negotiation blong hem ova long Matthew mo Hunter aelan, nomata long wan muv we Franis i mekem ino long taem.

Mr Koanapo i stap lidim negotiating tim blong Vanuatu blong toktok wetem kavman blong Franis from aelan ia.