Fes COVID repatriation blong ol Vanuatu citizen

Ol fes citizen blong repatriation exesaes oli stap finis long Port Vila.

Len Tarivonda, spokesperson blong COVID-19, i talem se olketa seven fala citizen ia oli kam long Solomon Aelans mo Solomon Airline nao hemi tekem olgeta i kam.

Nara grup bae oli kamaot long Fiji mo bae oli kasem Port Vila long ol dei i kam.

Olgeta we i kam ia bae oli spendem sam dei long wan kwarentin eria we gavman hemi apruvum.

Vanuatu Polis Fos i providem taet security long airpot long Port Vila.

 

(Visited 87 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in