Investikesen long saspek blood clot

Ministry blong Health i stap investiketem wan lokol we i bin tekem COVID vaccine mo i kat saspek se i kosem blood clot o blood i nomo flo long bodi blong hem.

Spokesperson blong COVID-19, Russel Tamata, i konfemem ripot we oli kasem i no longtaem se i gat wan patient we i soem saen blong saed efek blong vaccine.

Lokol ia hemi wan woman we i stap tekem tritmen naoia long bigfala hospital long New Caledonia.

Mr Tamata i talem se naoia i nokat eni konfem ripot yet long New Caledonia long kes blong hem. Mo ripot ia nao bae i konfemem sapos i tru se lokol ia i kasem blood clot o blood i nomo flow from vaccine.

Mr Tamata i talem bakeken se long fes ples, Ministry blong Health i bin talem se COVID vaccine bae i kat ol saed efek blong hem.

Mbe hemi talem se oli mas luk ol criteria nao blong i soem pruv ia.

Mr Tamata i talem se ol rikwamen we Ministry blong Health i bin rikwestem, wan hemi wan ripot blong faenem aot ril kos blong saspek blood clot ia.

Hemi talem se wan tim i lukluk long ol saed efek blong vaccine mo oli askem fo infomesen criteria blong ol dokta long Noumea i sendem.

Mr Tamata i talem se afta we oli gat evri informesen, kavman i save mekem wan disisen long isu ia.

Jenny Ligo, mama blong lokol ia, i talem se oli stap fandres blong reisem vatu blong sapotem medikol tritmen blong hem.

Mrs Ligo i askem sapot blong ol Non -Government Organisation, Kavman mo individuol we oli wandem sapotem hem wetem gel blong hem tru long ol fandraise we oli mekem.

Hemi talem se mani ia we bai oli raisem bai i ko towods hospitol bill mo ol narafala nid we oli nidim long taem naoia we oli stap long wan emergency.

“Fes wan hemi, mifala i askem prea blong evri christian long Vanuatu blong prea from gel,” Mrs Ligo i talem.

“Seken hemi fandraise blong helpem hem financioli, from tritmen ovasi i sas; eim blong mi, hemi mi wantem kel i hil mo walkbaot olsem wan nomol man bakeken.”

Ministry blong Health i kontinu blong talem se sapos risal ia i soem se blood clot ia i relate long vaccine, i gat prosija i stap blong COVAX faciliti i compensatem viktim from vaccine.

Mo hemia tru long indemnity we Palemen i bin pasem long eli yia ia.

 

(Visited 1555 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in