Kol blong prea mo stadi-Holy wik

Holy Wik hemi taem blong pipol i kam tugeta mo selebrate mbe tinkbaot ded blong Jesus Christ mo recomitim spiritual laef wetem hem.

Jeaman blong Vanuatu Christian Council, Pastor Collin Keleb i talem toktok ia long VBTC Nius.

“Wik ia yumi ko tru long Holy wik, evri jej oli mekem ol program mo aktiviti blong olgeta; Hemi wan spesel taem blong kam tugeta olsem ol christian blong selebretem ded mo ressurection blong Master Jesus Christ, “Ps Keleb  i talemaot.

“Hemi wan taem blong yumi rikomitim yumitu afta long wan yia we yumi kambak long taem olsem. So mi biliv se ol jej bae i mekem ol aktiviti blong ol camp blong ol yut. Hemi wan taem blong kam tugeta blong stadi mo listen long word blong God.

VBTC Nius i understand se plante jej raon long kaontri oli kat ol plan blong Easter ia.

Long Sunae, Moso aelan, Area Secretary, Abel Joel i talem se session blong jej blong Presbyterian i stap kondaktem vinis ol stadi we bae i stap long Moso, Emua, Saama mo Emua long Efate.

Ps Keleb i kol blong pray moa long Holy wik ia.

(Visited 129 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in