Man i ko long kalapus-Luganville

Polis i arestem wan man long wik ia folem alekesen se hemi katem woman blong hem long wan smol knife long foret blong Asco Motors long Luganville.

Polis long Santo i konfemem long VBTC Nius tete aftanun se man ia i stap long kalapus naoia mo wet blong pas long court taem investikesen i en.

VBTC Nius i luk long social media fulap komen long insiden ia.

“Mifala i askem ol jif blong toktok gud wetem ol pipol blong olgeta blong oli stap kwaet mo letem mifala i wok,” Polis long Santo i talem.

Ol klos famili i talem se tufala i rao from wan famili mata mekem se insiden ia i hapen.

Ol famili i talem se man ia i blong Motalava aelan long vilij blong Qeremagde. Mo age blong hem i stap long foties.

Oli talem se woman ia i stap long hospital naoia folem kil long bodi blong hem.

Northern Provincial hospital i talem se bae oli apdeit tumoro.

Insiden ia i hapen long Tuesday wik ia.

(Visited 589 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in