Moala i kivim bak 20 buluk

Moala Cattle farm long Efate i fes wan blong kivim bak 20 buluk we Kavman i givim long 2018 anda long cattle restocking program.

Moala Farm hemi 50 hekta farm long Paunangisu, Efate we Ifira Land Management i pemaot long VT90 million long wan narafala investa. Mo tede Ifira Land Management kampani i ownem ova 60 buluk.

Manager blong Moala Farm long Paunangisu, Christian Kaltapang, i talem se hemi wan brek tru blong niufala farm we i setap.

“Ifira ia i neva kat farm olsem jif i talem, ifira i kam wan best studen kavman hemi save karemaot ol polisi we kavman i stap tokbaot,”Mr Kaltapang i talem.

Director blong Livestock Dipatmen, Lonny Bong, i preisem Moala Farm mo talem se hemi onli wei nomo we kavman i save ajivim polisi target goal long hem.

Mr Bong i talem se ol 20 buluk we Moala farm i givim bae oli kivim long ol nara cattle fama long ol aelan blong groem moa buluk long Vanuatu.

Tufala lokol resipien hemi wan fama long Epule top mo long Kleims Hills we Laefstok i givim free buluk long tufala.

Livestock Dipatmen i saenem tu niu kontrak wetem tu livestock fama long Epule mo Mele long Efate.

Tufala farm i lukaotem ol buluk ia kasem oli bonem pikinini bae tufala i kivim long nara fama we i nidim blong groem populesen blong buluk long kaontri.

Minista blong Livestock, Honoroble Willie Kalo Daniel, i admitim se kavman i nosave ajivim wan samting hem wan.

Hemi talem se hemi nidim pipol blong step ap mo tekem ap jalenj ia.

Prime Minista, Honoroble Bob Loughman i talem se Ifira Trust Limited i neva feilem kavman long ol akrimen we tufala i wok tugeta long hem mo evri wan i sud folem futstep ia.

Hemi first sakses story blong national cattle restocking program.

(Visited 271 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in