Weta Nius

Weta nius

Nasonal weta: Tuesdei 14 Julae

Patli kalodi mo gudfala weta ova long Vanuatu grup tedei. […]

Nasonal weta: Mandei 13 Julae

Patli klaodi ova long grup wetem janis blong smol ren […]

Nasonal Weta: Tuesdei 07 Julae

Ol aelan long Not mo sam pat blong ol Sentrol […]

Nasonal Weta: Mandei 06 Julae

Ol aelan long Not mo pat blong sam aelan long […]

Nasonal Weta: Fraedei 3 Julae

Sam aelan long Not bae oli kat klaodi kondisen long […]

Nasonal Weta: Tuesdei 30 June

Ol aelan long Torba Provins bae oli gat wan klaodi […]

Nasonal Weta: Mandei 29 June

Ol aelan long Not mo sam long Sentrol Vanuatu bae […]

Nsonal Weta: Tosdei 18 June

Vanuatu bae i gat wan klaodi kondisen mo janis blong […]

Nasonal Weta: Monday 15 June

Vanuatu bae i ekspektem patli kalodi weta wetem janis blong […]

Nasonal Weta: Friday 12 June

Ren bae i foldaon ova long ol aelan long Not […]

Nasonal Weta: Thursday 11 June

Ol aelan long Not bae oli ekspektem ren mo samtaem […]

Nasonal Weta: Wednesday 10 June

Ren bae i foldaon long Not mo sam pat blong Sentrol Vanuatu long tedei.

Nasonal Weta: Friday 05 June

Ren bae i foldaon long Not blong kaontri mo janis blong smol ren i save foldaon long ol nara pat blong kaontri.

Nasonal Weta: Wednesday 03 June

Sam aelan long Vanuatu bae oli ekspektem smol ren long […]

Nasonal Weta: Friday 29 May

Vanuatu bae i kat patli klaodi weta wetem smol ren long not.

(Visited 69 times, 1 visits today)