Weta Nius

Weta nius

Hevi ren long Vanuatu yet

Vanuatu bae i stil expektem hevi ren long wik ia. […]

Strong inlan win woning

Weta Ofis i wonem pipol blong lukaot long ol flying […]

Nasonal weta: Tuesdei 01 Disemba

Klaodi kondisen wetem janis blong smol ren ova long not […]

Nasonal weta: Tuesdei 17 Novemba

Patli klaodi wetem gudfala weta ova long grup wetem janis […]

Nasonal weta: Wednesdei 28 Oktoba

Vanuatu bae hem i eksperiansem patli klaodi wetem klaodi kondisen […]

Nasonal weta: Wednesdei 07 Oktoba

Patli klaodi wetem brif sawa ova long ol noten mo […]

Nasonal weta: Mandei 06 Oktoba

Patli klaodi wetem janis blong smol sawa ova long ol […]

Nasonal weta: Fraedei 11 September

Patli klaodi mo gudfala weta ova long Vanuatu grup wetem […]

Nasonal weta: Thursday 10 September

Vanuatu i ekspektem klaodi mo gudfala weta long tedei. Laet […]

Nasonal weta: Mandei 07 September

Klaodi mo patli klaodi kondisen wetem laet sawa ova long […]

Nasonal weta: Mandei 31 August

Klaodi kondisen wetem smol sawa ova Noten mo pat blong […]

Nasonal weta: Fraedei 28 August

Klaodi wetem laet ren mo sawa ova long Saoten mo […]

Nasonal weta: Tosdei 27 August

Klaodi wetem laet ren mo sawa bae i foldaon ova […]

Nasonal weta: Wednesdei 26 August

Klaodi kondisen wetem smol sawa ova long Saoten mo pat […]

Nasonal weta: Tuesdei 25 August

Klaodi wetem sawa blong ren bae hem i foldaon ova […]

Nasonal weta: Mandei 24 August

Kalodi wetem smol sawa ova long Not mo pat blong […]

Nasonal weta: Wednesdei 19 August

Patli klaodi mo wan gudfala weta ova long grup. Laet […]

Nasonal weta: Tuesdei 18 August

Smol ren bae i foldaon ova long Torba Province mo […]

Nasonal weta: Fraedei 07 August

Patli klaodi mo gudfala weta ova long grup, mbe ren […]

Nasonal weta: Tosdei 06 August

Vanuatu bae i gat wan gudfala sani weta long tedei […]

Nasonal weta: Wednesdei 05 August

Patli klaodi wetem gudfala weta ova long grup wetem janis […]

Nasonal weta: Tuesdei 04 August

Vanuatu bae hem i ekspektem patli klaodi mo gudfala weta […]

Nasonal weta: Mandei 03 August

Ol aelan long Not bae oli kasem smol ren long […]

Nasonal weta: Fraedei 31 Julae

Smol ren bambae hem i foldaon wetem janis blong tanda […]

Nasonal weta: Wednesdei 29 Julae

Ol aelan long Not mo sam aelan long Sentrol Vanuatu […]

Nasonal weta: Tuesdei 28 Julae

Ol aelan long Not mo pat blong ol Sentrol aelan […]

Nasonal weta: Mandei 27 Julae

Klaodi kondisen ova long ol Not mo Sentrol aelan wetem […]

Nasonal weta: Tuesdei 21 Julae

Klaodi wetem janis blong smol sawa ova long ol aelan […]

Nasonal weta: Mandei 20 Julae

Smol ren i posibol ova long ol aelan long Not. […]

Nasonal weta: Tosdei 16 Julae

Patli klaodi kondisen ova long grup wetem janis blong brif […]

Nasonal weta: Tuesdei 14 Julae

Patli kalodi mo gudfala weta ova long Vanuatu grup tedei. […]

Nasonal weta: Mandei 13 Julae

Patli klaodi ova long grup wetem janis blong smol ren […]

Nasonal Weta: Tuesdei 07 Julae

Ol aelan long Not mo sam pat blong ol Sentrol […]

Nasonal Weta: Mandei 06 Julae

Ol aelan long Not mo pat blong sam aelan long […]

Nasonal Weta: Fraedei 3 Julae

Sam aelan long Not bae oli kat klaodi kondisen long […]

Nasonal Weta: Tuesdei 30 June

Ol aelan long Torba Provins bae oli gat wan klaodi […]

Nasonal Weta: Mandei 29 June

Ol aelan long Not mo sam long Sentrol Vanuatu bae […]

Nsonal Weta: Tosdei 18 June

Vanuatu bae i gat wan klaodi kondisen mo janis blong […]

Nasonal Weta: Monday 15 June

Vanuatu bae i ekspektem patli kalodi weta wetem janis blong […]

Nasonal Weta: Friday 12 June

Ren bae i foldaon ova long ol aelan long Not […]

Nasonal Weta: Thursday 11 June

Ol aelan long Not bae oli ekspektem ren mo samtaem […]

Nasonal Weta: Wednesday 10 June

Ren bae i foldaon long Not mo sam pat blong Sentrol Vanuatu long tedei.

Nasonal Weta: Friday 05 June

Ren bae i foldaon long Not blong kaontri mo janis blong smol ren i save foldaon long ol nara pat blong kaontri.

Nasonal Weta: Wednesday 03 June

Sam aelan long Vanuatu bae oli ekspektem smol ren long […]

Nasonal Weta: Friday 29 May

Vanuatu bae i kat patli klaodi weta wetem smol ren long not.

(Visited 408 times, 1 visits today)