Pacific Forum Economic Ministers miting-Port Vila

Pacific Forum Economic Ministers miting bae i tekem ples nekis wik long Port Vila.

Chairman blong Organising Comiti, Henrickson Rolife Malsokle, i talem long VBTC News se oli expektem 100 delegeit we bai oli kam long ol nara pacific nation.

“Ol logistic arenjmen we mifala i bin wok long hem espeseli ples blong slip blong mekem sua se 18 Pacific Memba kaontri we oli pat long economic secretariat oli patisipeit long miting ia,”

“I kat ol nara arenjmen olsem ol trak blong ol finans minista i yusum.”

Forum Economic Ministers miting hemi wan miting we i tekem tugeta ol leaders long Pacific blong tokbout ol issue around long economic mo socio-economic long Pacific.

Mr Hendrickson i talem se long July 10 afta long opening bae i kat Forum Economical Ofisiol miting blong ol director general.

“July 11 ol minista i mit mo long 12 Ministerial dialogue wetem Private sekta mo Civil Society ,” Mr Hendrikson i talemaot

Ples we event ia bae i stap long hem hemi long farea house long Warwick Le Lagoon.

Miting bai tekem ples long August 10 kasem 12.

(Visited 185 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in