Polis operation long kavman trak

Polis i stap arestem ol Kavman trak long wik ia we ol politician i stil holem taet.

Public Service Commission Jeaman, Simil Johnson i mekem instraksen ia.

Polis Inspekta long Polis Traffic Unit long Port Vila, Edward Kalura, i talem se operation i stat long Monday wik ia afta long instraksen.

Mr Kalura i talem se sapos oli faenem eniwan we i nogat raet blong draevem ol kavman trak bae i faen long VT20,000.

“Ol caretaker Minista mo fes political advisor blong olgeta nomo i alao blong holem taet ol trak ia,” Mr Kalura i talem.

Mr Simil i talem se ol trak ia i mas kam bak blong oli priperem blong next niu kavman we i kam long paoa.

“Palemen hemi bin disolv so i minim se yumi ol foma Memba blong Palemen ia yumi nomo kat raet ia anda long loa blong holem eni trak blong kavman,” Mr Johnson i talemaot.

“Yumi stap long caretaker mod so caretaker kavman nomo hemi save yusum ol kavman trak ia kasem taem yumi kat wan niu kavman.”

Mr Johnson i talem se commission i talem tankiu long sam lida we oli soem tru lidasip mo exampol blong putum bak ol kavman trak long August.

” I kat sam kavman trak we oli stap long ol wan aelan; Mo ofis bae tekem bak ol trak ia i kambak long Port Vila,” Mr Johnson i talemaot.

Ol G mo 4VE kavman trak we i damej naoia bambae wan ministri i risponsibol i riperem olgeta blong i stap long gud kondisen bifo niu kavman i fom.

 

 

(Visited 219 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in