Tu fisherman oli faenem tufala -Efate

Search tim i faenem tufala fisherman blong Tanna tete aotsaed long solwota blong Eton, Efate.

Commissioner blong Vanuatu Maritime Safety Authority, Less John Napuati i konfemem wetem VBTC Nius naoia.

Mr Napuati i talem se tufala fisherman i kat problem wetem engin blong bot mo i draon long solwota i mekem se tufala i float long bot long Thursday evening kasem tete.

Hemi talem se HELPR-1 mo Vanuatu Maritime Safety Authority i mekem search.

“Mifala i faenem tufala long 1pm tete aotsaed long Eton, Efate,” Mr Napuati i talemaot.

“Mo bae tim i kasem bak Port Vila long leit aftanun olsem.”

Mr Napuati i mekem kol bakegen blong tinktink serious long ol advaes we oli stap putum aot blong mas kat ol tul mo sefti long bot o ship from ol stap travel long solwota.

Hemi talem se tufala fisherman ia i oraet nomo.

Stephen Iatika mo Pidal blong Tanna i lus yestete aotsaed long solwota long Rentapao eria long Efate.

Stephen Iatika mo Pidal blong Tanna i aot long wan banana bot long Thursday moning.

 

(Visited 3000 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in