VT500,000 kleim blong kopi raet

Reserve Bank blong Vanuatu i kasem wan oda long wik ia blong pem VT500,000 folem wan kleim blong ‘kopi raet’.

Kopi raet klem ia wan Ni Vanuatu Artist, Joseph William i putum long Kot.

Jastis Dudley Aru long Supreme court i odarem Reserve Bank blong Vanuatu blong i pem nara VT50,000 olsem kost blong Mr William.

Jastis Aru i kivim 21 dei stat long mandei nekis wik blong oli pem mani ia.

Jastis Aru i harem se Reserve bank i produsum VT4, 633, 105 kopi blong VT20 koin we hemi iusim pat blong artwok blong Mr William.

VT20 koin ia oli rilisim long 2015.

Reserve Bank blong Vanuatu hemi admitim se hemi rong from hemi no bin askem long Mr William blong iusim pat blong wok blong hem long VT20 koin ia.

Mo Mr William i kleimem ova VT32 million.

Mbe long ruling blong Jastis Aru i talem se i no gat eni pruv se bank hemi mekem profit aot long hem.

Jastis Aru i talem tu se i no gat eni direksen anda long loa blong mekem wan kalkulesen long kleim olsem ia.

Hemi akri se Mr William i wan profesionol artist mo wok blong hem ia hemi impoten long hem.

 

 

 

 

(Visited 58 times, 1 visits today)

About The Author

You might be interested in